Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Spółki przedstawiła się następująco:

Podmiot Siedziba Liczba akcji Liczba głosów %posiadanego kapitału %posiadanych praw głosu
Adiuvo Investments S.A.  Warszawa 8 200 000 8 200 000 67,88% 67,88%
Lycotec Ltd Cambridge 1 580 000 1 580 000 13,08% 13,08%
CF Fundusz Investycyjny Zamknięty Warszawa 740 000 740 000 6,13% 6,13%
Inwestorzy prywatni   1 560 000 1 560 000 12,91% 12,91%
RAZEM   12 080 000 12 080 000 100,00% 100,00%
 


Członkowie Rady Nadzorczej:
- Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Kyle Nigel – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Zimny – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Bala – Członek Rady Nadzorczej