Polifenole z kakao

Kakao jest wysoce aktywne biologicznie, o wiele bardziej niż jakakolwiek inna substancja. Nieprzetworzone ziarna kakaowca składają się w około 80% z polifenoli! Taka wysoka ogólna zawartość polifenoli jest źródłem wielu korzyści dla zdrowia. Objawiają się one w różny sposób: polifenole blokują wchłanianie tłuszczu, pomagają utrzymać właściwe poziomy frakcji LDL i HDL cholesterolu oraz wspierają ogólną kondycję układu sercowo-naczyniowego. Kakao reguluje także metabolizm tlenku azotu, który ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Kakao już od bardzo dawna znane jest z tego, że wpływa na rozszerzanie się naczyń krwionośnych w całym ciele. Za tę właściwość odpowiadają wyłącznie polifenole epikatechiny znajdujące się w kakao. Kakao, jak się wydaje, wiąże się wewnątrz różnego rodzaju błon komórkowych, chroniących komórki przed wnikaniem do ich wnętrza zanieczyszczeń.

 

Spożytkowanie korzyści, jakie daje kakao

Polifenole są bardzo kruche, a przy tym ich wchłanianie się i dostępność biologiczna są ograniczone. Zwykła ciemna czekolada zawiera polifenole o słabej dostępności biologicznej. Oznacza to, że dzienna ilość zwykłej ciemnej czekolady, której potrzebowalibyśmy do tego, aby odnieść jakiekolwiek zauważalne korzyści płynące ze spożywania kakao, musiałaby wynosić aż 100 gramów (a jest to cała tabliczka czekolady), przy czym byłaby to bomba kaloryczna zawierająca od 500 do 600 kalorii!

Dzięki swojemu dorobkowi w tej dziedzinie, spółka CCT opracowała i klinicznie przetestowała wyjątkową technologię micelizacji, która umożliwia zwiększenie dostępności biologicznej polifenoli epikatechiny. Zostało z powodzeniem udowodnione, iż występujące w kakao kryształy polifenoli zawarte w micelach karotenoidów, po poddaniu ich technologicznej obróbce według naszej opatentowanej metody, mają pożądany biologiczny wpływ na krew i tkanki ciała, jeżeli spożyjemy czekoladę nawet w ilości tak niewielkiej jak 7,5 grama.

 

Polifenole są naturalnie gorzkie, a wyeliminowanie tej goryczy z ich smaku jest praktycznie niemożliwe bez całkowitego ich zlikwidowania. Firma CCT zwiększa biodostępność polifenoli, tak aby mogli Państwo cieszyć się wyśmienitym smakiem produktów mających unikalną formę suplementów diety, które to produkty są nie tylko smaczne, ale również wzmacniają metabolizm skóry.

 

Kakao (Theobroma cacao L., Sterculiaceae) jest powszechnie spożywanym składnikiem produktów żywnościowych. Mimo tego, że najczęściej spotykamy je w produktach o dużej zawartości tłuszczu czy cukru, takich jak czekolada, kakao jest bogate w polifenole, metyloksantyny i jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Kakao jest bogatym źródłem polifenoli, na poziomie 12-18% suchej masy [2]. Profil polifenoli w ziarnach kakaowych różni się w zależności od odmiany, przy czym różnice te mogą być znaczne, natomiast najczęściej występującymi polifenolami są flawanole. Flawanole lub flawan-3-ole należą do podgrupy flawonoidów, które powszechnie występują u większości roślin. Główne polifenole zawarte w kakao to: flawanole monomeryczne ((-)epikatechina [EC] oraz (+)katechina), a także oligomeryczne i polimeryczne (proantocyjanidyn [PAC]) [1].

 

 

Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że oprócz wymienionych funkcji, flawanole i ich metabolity mogą przekraczać barierę krew-mózg, korzystnie oddziałując na tkankę mózgową i funkcjonowanie mózgu (tworzenie się nowych naczyń i nowych neuronów, zmiany w morfologii neuronów), pobudzając ukrwienie mózgu, a tym samym sprzyjając uczeniu się, zapamiętywaniu i procesom poznawczym [3]. Najczęściej spotykany w ziarnach kakaowca flawanol, epikatechina, jest przez ludzki organizm błyskawicznie wchłaniany i można go wykryć w osoczu krwi już po 30 minutach od spożycia. Poziomy epikatechiny są najwyższe w okresie od dwóch do trzech godzin po spożyciu, wykazując silną pozytywną korelację z ilością spożytej czekolady [4]. Podobnie, wyniki obszernych badań wykazały, że pochodzące z kakao monomeryczne ((-)-epikatechina i (+)-katechina) i dimeryczne flawanole zmniejszają aktywację NF-jB, redukując w ten sposób produkcję IL-2 oraz wybuch tlenowy [5]. Istnieją także spójne dane na temat chronienia cząsteczek LDL przed oksydacją przez flawanole zawarte w kakao [6]. Kakao przez całe wieki cenione było za swój wspaniały smak oraz sugerowane korzyści zdrowotne. Jednak te ostatnie dla wielu ludzi wydawały się raczej pobożnym życzeniem niż faktem. Najnowsze badania dowodzą, że kakao rzeczywiście wywiera zbawienny wpływ na nasze zdrowie, głównie dzięki zawartości flawanoli [7].

 
 

Przypisy

[1] Y. Gu and J. D. Lambert, “Modulation of metabolic syndrome-related inflammation by cocoa,” Molecular Nutrition and Food Research, vol. 57. pp. 948–961, 2013.

[2] C. L. Hii, C. L. Law, S. Suzannah, Misnawi, and M. Cloke, “Polyphenols in cocoa (Theobroma cacao L.),” Asian J. Food Agro-Industry, vol. 2, pp. 702–722, 2009.

[3] A. N. Sokolov, M. A. Pavlova, S. Klosterhalfen, and P. Enck, “Chocolate and the brain: Neurobiological impact of cocoa flavanols on cognition and behavior,” Neuroscience and iobehavioral Reviews, vol. 37. pp. 2445–2453, 2013.

[4] M. Richelle, I. Tavazzi, M. Enslen, and E. A. Offord, “Plasma kinetics in man of epicatechin from black chocolate.,” Eur. J. Clin. Nutr., vol. 53, pp. 22–26, 1999.

[5] G. G. Mackenzie and P. I. Oteiza, “Modulation of transcription factor NF-kappaB in Hodgkin’s lymphoma cell lines: effect of (-)-epicatechin.,” Free Radic. Res., vol. 40, pp. 1086–1094, 2006.

[6] A. L. Waterhouse, J. R. Shirley, and J. L. Donovan, “Antioxidants in chocolate.,” Lancet, vol. 348. p. 834, 1996.

[7] R. Corti, A. J. Flammer, N. K. Hollenberg, and T. F. Luscher, “Cocoa ad cardiovascular health,” Circulation, vol. 119. pp. 1433–1441, 2009.