Zadania Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora Rynku dla Spółki Cambridge Chocolate Technologies S.A. wykonuje:


Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
telefon 33 812-84-40
fax 33 812-84-42
www.bdm.com.pl