2019-06-11 16:00:00 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. Czytaj więcej
2019-06-07 16:00:00 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. Czytaj więcej
2019-06-06 10:00:00 Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. Czytaj więcej
2019-05-30 16:00:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2019-03-18 16:00:00 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 2018 rok Czytaj więcej
2019-03-15 16:00:00 Informacja nt. zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Czytaj więcej
2019-01-31 16:00:00 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r Czytaj więcej
2019-01-09 16:00:00 Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej